wersja testowa serwisu

10-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach

d_p1el5kemha50r13kr3plnj514ed3
fot. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

W ostatnich dniach podopieczni oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach świętowali jubileusz 10-lecia istnienia i założenia placówki.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach powołany Uchwałą Nr XLV/287/10 Rady Miejskiej w Działoszynie już dziesięć lat prowadzi swoją działalność. Jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

Z działalności wspierająco – aktywizującej Domu korzystają 33 osoby z terenu gminy Działoszyn, Wierzchlas i Siemkowice.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach realizuje proces wspierająco – aktywizującego poprzez treningi, terapię zajęciową, terapię ruchową oraz szeroko rozumiane poradnictwo. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy w poszczególnych pracowniach oraz indywidualnie. Udział uczestników w zajęciach jest uzależniony od ich potrzeb, możliwości, zainteresowań oraz aktualnego stanu psychofizycznego.

W swojej działalności ośrodek dąży do podtrzymywania i rozwijania umiejętności uczestników, które są niezbędne do ich samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz umacniania ich pozycji w rodzinie, a co za tym idzie zmniejszania izolacji społecznej. Niezwykle ważne w obecnej sytuacji jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ŚDS-u. W tym kierunku też zakupiono defibrylator, który ze względu na położenie ośrodka na terenie wiejskim i znacznym oddaleniu od punktu pomocy medycznej może stanowić nieocenioną pomoc. Ponadto, dla celów sanitarnych zakupiono lampy odkażające powietrze, by móc lepiej chronić uczestników w dobie panującej epidemii.

Obchody jubileuszu miały charakter wewnętrzny. Jak zaznacza Kierownik ŚDS-u – p. Karolina Chyra, ze względu obecną sytuację świętowaliśmy we własnym gronie. Uczestnicy przedstawili prezentację multimedialną obrazującą dziesięciolecie działalności ŚDS-u. Po słodkim poczęstunku wszyscy wzięli udział w koncercie piosenek autorskich i karaoke. Była to okazja do zabawy i zaprezentowania umiejętności wokalnych.

Kierownik, Pracownicy i Podopieczni Domu dziękują w tym dniu za otrzymane życzenia.

W szczególności za życzenia i wsparcie otrzymane od p. Rafała Draba – Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn, który z okazji jubileuszu zakupił dla uczestników maty do akupresury i piłki terapeutyczne na potrzeby prowadzonych zajęć. Do życzeń dołączył się również p. Kazimierz Środa – życząc wszelkich sukcesów od radnych Rady Miejskiej w Działoszynie.

źródło: UMiG Działoszyn