wersja testowa serwisu

Będzie wspólna inwestycja drogowa gminy Pątnów i gminy Działoszyn. Podpisano specjalne porozumienie

dokumenty-podpis
fot. ilustracyjne

Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn Rafałem Drabem w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi prowadzącej od miejscowości Gligi do miejscowości Bugaj. Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków obydwu gmin.

Orientacyjna długość drogi ma wynosić 2200 metrów, a szerokość - 4 m. Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzonymi poboczami. Zasady partycypacji w kosztach to 59% kosztów po stronie Gminy Pątnów, zaś pozostała część tj. 41% po stronie Miasta i Gminy Działoszyn.

- Udział w kosztach określa zakres usytuowania inwestycji na obszarze każdej z gmin - informują przedstawiciele Urzędu Gminy Pątnów. - Planuje się dwa etapy realizacji porozumienia; pierwszy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast drugi wybudowanie drogi, co zaplanowano w terminie do 31 sierpnia 2023 r.