Najważniejsze wideo w epj24

Blisko 400 tysięcy nowych drzew posadzono na terenach poprzemysłowych Kopalni Bełchatów

Nasadzenia_KWBB_2023__20230510-083406_1
PGE GiEK

Kopalnia Bełchatów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, systematycznie prowadzi rekultywację terenów pogórniczych. W ramach wiosennej akcji sadzenia drzew, na powierzchni około 21 hektarów posadzono 185 tys. sadzonek dwuletniej sosny zwyczajnej. 

W ramach rekultywacji biologicznej terenów poeksploatacyjnych tylko od jesieni 2022 roku do chwili obecnej kopalnia posadziła ponad 365 tysięcy nowych, liściastych i iglastych drzewek. Na obszarach poprzemysłowych PGE GiEK powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy, dzięki którym rozwija się bioróżnorodność.

Kopalnia Bełchatów sukcesywnie prowadzi prace rekultywacyjne, przede wszystkim w kierunku leśnym, na terenach, na których zakończono już eksploatację węgla brunatnego. W ramach działań prowadzonych na zwałowisku zewnętrznym w polu Szczerców, tzw. „Bliźniaczej Górze Kamieńsk", od jesieni 2022 roku do chwili obecnej posadzono ponad 365 tys. drzewek, w tym między innymi brzozę brodawkowatą, olszę szarą i modrzew europejski.

- Sadzenie drzew na terenach poeksploatacyjnych kopalni to jedno z wielu działań, które podejmuje spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w celu ochrony środowiska. W ramach rekultywacji prowadzonej w kierunku leśnym, posadzono setki tysięcy drzew na obszarze ogromnego zwałowiska, które powstało w wyniku działalności wydobywczej, tworząc na nim naturalny krajobraz – mówi Sławomir Podkówka, reprezentujący spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Dwie kopalnie PGE GiEK – Bełchatów i Turów realizują rekultywację terenów poeksploatacyjnych niemalże od początku swojej działalności. Dzięki temu posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań przyjaznych naturze. W ten sposób w znacznym stopniu ograniczają środowiskowe skutki wydobywania węgla.

W pobliżu Kopalni Bełchatów zrekultywowano ponad 2220 ha terenów poeksploatacyjnych, 1500 ha przeobrażonych, zalesionych gruntów przekazano Lasom Państwowym. Kopalnia Turów prowadzi rekultywację terenów pogórniczych od lat sześćdziesiątych XX wieku. Na przestrzeni lat zrekultywowała prawie 2700 ha, z czego 2300 ha przekazała administracji Lasów Państwowych oraz Starostwu Powiatowemu w Zgorzelcu. Łącznie, na terenach pogórniczych Kopalni Turów i Bełchatów posadzono do tej pory ok. 47 milionów drzew.

Źródło: Departament Komunikacji PGE GiEK