wersja testowa serwisu

Gmina Rząśnia wśród liderów samorządowych inwestycji 2017-2019

a1

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podczas trwającego w dniach 7 – 8 października 2020 r. XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, odebrał nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w "Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019".

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to tradycyjne, odbywające się od wielu lat spotkanie liderów samorządu i biznesu. Bogata tematyka konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące są doskonałym miejscem pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów.

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów ukazuje się w czasopiśmie samorządowym „Wspólnota" – najbardziej opiniotwórczym tygodniku poświęconym samorządom, od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. W rankingu pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W tym kontekście warto wspomnieć, iż Gmina Rząśnia od lat zajmuje czołowe pozycje w tym zestawieniu.

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów jest jednym z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Gmina Rząśnia – co jeszcze raz podkreślamy – znalazła się na drugim miejscu kategorii gmin z wydatkami inwestycyjnymi wynoszącymi 4 612,87 zł. Miejsce pierwsze zajął Kleszczów którego średnie wydatki inwestycyjne z ostatnich trzech lat wyniosły 14 659,54 zł.

źródło: UG Rząśnia