wersja testowa serwisu

Informacja dla beneficjentów programu ,,Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia” z lat 2011-2012

Informacja dla beneficjentów programu ,,Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia” z lat 2011-2012

W związku z planowanym przekazaniem na Mieszkańca prawa własności zestawu kolektora słonecznego montowanego w ramach projektu "Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia" w latach 2011 – 2012, Urząd Gminy w Rząśni zobowiązuje Mieszkańców do uregulowania wszelkich zaistniałych, zaległych zmian w tytule prawa własności do nieruchomości na której są zainstalowane wyżej wymienione zestawy.

Przypominamy, że zgodnie z §4 ust. 6 zawartej umowy w sprawie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem zestawu kolektora słonecznego:
„Właściciel zobowiązany jest w trybie niezwłocznym, przy czym nie później niż w terminie 14 dni poinformować Gminę o wszelkich zmianach w tytule własności do nieruchomości".

Nie zastosowanie się do powyższego, skutkować będzie brakiem możliwości przeniesienia prawa własności pod rygorem zwrotu kosztów instalacji zestawu kolektora słonecznego.

Komplet dokumentów proszę składać do Referatu Gospodarki Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Rząśni. tel: 44 631 – 71 – 22 wew. 227 do dnia 19 czerwca 2020 r.