wersja testowa serwisu

Działoszyn: Kolejne dofinansowanie w ramach Programu "Zdalna Szkoła +" na zakup sprzętu komputerowego

Untitled

Już po raz drugi Miasto i Gmina Działoszyn otrzymało dofinansowanie w ramach Programu "Zdalna Szkoła +" na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie wykorzystany na potrzeby zdalnej nauki. 

Tym razem samorząd otrzymał wsparcie w kwocie 75 000 zł a sprzęt trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych oraz do uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło: Miasto i Gmina Działoszyn