wersja testowa serwisu

Kolejne Granty Sołecki dla gminy Działoszyn

d_p1eckti4ok6ab1nns1bof1lt1v1a1
fot. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

W świetlicy wiejskiej w Niżankowicach Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wraz Przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwoną Koperską przekazali granty dla trzech sołectw z terenu gminy Działoszyn.

Granty sołeckie w kwocie 10.000,00 zł otrzymały sołectwa: Bobrowniki na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, Niżankowice na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, Posmykowizna na doposażenie siłowni zewnętrznej, zakup trawy i krzewów.

W uroczystości uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab oraz reprezentanci na czele z Przewodniczącymi Rad Sołeckich Sołectwa Bobrowniki, Niżankowice oraz Posmykowizna. 

źródło: UMiG Działoszyn