Kolejny odcinek drogi powiatowej zyskuje nową nawierzchnię

351352788_3462824687332246_8030017769897709450_n
fot. Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

Prace związane z rozbudową drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie przebiegają terminowo i zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W ostatnich tygodniach ukończono układanie obrzeży chodnika, wykonano stabilizację ciągu pieszo – rowerowego oraz górną warstwę podbudowy z kruszywa. Aktualnie prowadzone są prace polegające na ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Od wieków wiadomo, że drogi zapewniają dostępność do terenów, przez które przebiegają. Ma to bardzo duże znaczenie dla generowania rozwoju gospodarczego regionu. Istotny wpływ ma również alokacja elementów infrastruktury transportu. Zapewnienie optymalnego rozmieszczenia powoduje szereg korzystnych zjawisk, do których zaliczamy m.in.: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej danego obszaru. Dzięki właściwemu zaprojektowaniu i wybudowaniu infrastruktury transportu, następuje lepsze wykorzystanie czasu ludzi, którzy − zamiast siedzieć w samochodach stojących w korkach lub poruszających się niezwykle wolno − mogą np. wypoczywać lub pracować. Powiat Pajęczański skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne z Programów Rządowych, które pozwoliły zrealizować szereg inwestycji w zakresie rozwój infrastruktury drogowej i stanowiły realną odpowiedzią na apel mieszkańców - informują przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.