wersja testowa serwisu

Ślubowanie klas mundurowych w Wojsławicach z udziałem Komendanta Powiatowego Policji

269-13775_20211021-103646_1
fot. KPP w Zduńskiej Woli

Uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali legitymację kadetów z rąk inspektor Małgorzaty Mączyńskiej.

Na uroczystość, która odbyła się na placu przed budynkiem szkoły, licznie przybyli rodzice i bliscy uczniów oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu zduńskowolskiego. Nie zabrakło oczywiście funkcjonariuszy i przedstawicieli innych służb. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi reprezentował Naczelnik Wydziału Doboru młodszy inspektor Rafał Mrozowski, a zduńskowolskich policjantów insp. Małgorzata Mączyńska - Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli.

Podczas uroczystego apelu uczniowie rozpoczynający naukę w klasie o profilu policyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego złożyli uroczyste ślubowanie. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie legitymacji kadetów. Otrzymali je z rąk inspektor Małgorzaty Mączyńskiej, starosty zduńskowolskiego oraz dyrektora szkoły. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy gratulowali pierwszoklasistom dobrego wyboru, jakim jest kształcenie i zdobywanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Szkoła w Wojsławicach prowadzi klasy mundurowe od kilku lat. Klasa o profilu policyjnym to klasa mundurowa z dodatkowym przedmiotem "Edukacja Policyjna", po ukończeniu którego otrzymuje się certyfikat. Szkoła stawia na rozwój sprawności fizycznej, co gwarantują kursy: pływania, samoobrony i strzelecki oraz na umiejętności w zakresie ratownictwa przedmedycznego. Celem tworzenia tego kierunku jest przygotowanie młodego człowieka do przyszłej pracy w Policji i służbach pokrewnych.

Podczas trzyletniej nauki uczniowie aktywnie uczestniczą w wybranych akcjach oraz działaniach profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. Uczniowie klas policyjnych współpracują z ościennymi komendami policji. Absolwenci tej szkoły uzyskują dodatkowe punkty w procedurze naboru do służby w Policji. Wielu byłych uczniów ZSRCKU w Wojsławicach z powodzeniem pełni służbę w szeregach Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Mamy wielką nadzieję, że tego roczni pierwszoklasiści w przyszłości zdecydują o wyborze tego ciekawego, aczkolwiek niełatwego zawodu.

źródło: KPP w Zduńskiej Woli