wersja testowa serwisu

Masa służb w Ośrodku Harcerskim w Kuźnicy! Policjanci i strażacy pojawili się tam w konkretnym celu

cwiczenia-w-kuznicy
KPP Pajęczno

Policjanci i strażacy, ćwiczyli współdziałanie na wypadek zaistnienia kilku różnych sytuacji kryzysowych. Zorganizowane działania miały na celu sprawdzenie w praktyce skuteczność współdziałania wszystkich służb.

30 września w Ośrodku Harcerskim w Kuźnicy zostały przeprowadzone ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Pajęcznie. 

- Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie i doskonalenie umiejętności kierownictwa jednostek oraz średniego aktywu w sytuacji wymagającej zarządzania na wypadek zaistnienia zdarzenia dotyczącego przeprowadzenia akcji ratowniczej z udziałem wielu osób. Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie współdziałania wszystkich służb w sytuacjach kryzysowych - informuje oficer prasowy KPP Pajęczno.

Pozorantami biorącymi udział w ćwiczeniach byli uczniowie klas mundurowych z województwa śląskiego, którzy obecnie przebywali na terenie ośrodka. Z młodzieżą przeprowadzono pogadanki na temat ćwiczeń oraz doboru do służby w policji.