wersja testowa serwisu

Nowe kompetencje uczniów w Gminie Pajęczno

szkoy-nowe-kompetencje-768x543

Do finału zbliża się projekt pod nazwą "Nowe kompetencje uczniów w Gminie Pajęczno" współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach projektu do szkół podstawowych z terenu gminy zakupiono laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne. Łączna kwota na realizację projektu zgodnie z umową wynosi 1 204 686,00 zł.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1.01.2019 r. do 31.12 2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem możliwości prowadzenia zajęć z uczniami, realizacja projektu została przedłużona do końca marca 2021.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez działania zmierzające do wykształcenia u min. 90 % z 716 uczniów kompetencji kluczowych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 79 nauczycieli poprzez przeprowadzenie szkoleń.

W ramach realizacji projektu uczniowie szkół wzięli udział w pozalekcyjnych zajęciach:

  • dydaktyczno-wyrównawczych z chemii, fizyki, matematyki, biologii, jęz. angielskiego jęz. niemieckiego,
  • rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, nakierowane na przedmioty przyrodnicze, językowe i matematyczne z wykorzystaniem TIK – przeprowadzono warsztaty tj: Eksperymetarium, Język angielski, Język niemiecki, Mistrzowie matematyki, Zajęcia Komputerowe.
  • dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym tj: zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, udoskonalające uczenie się oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
  • dla uczniów klas VII-VIII z doradztwa edukacyjno – zawodowego i zajęcia z przedsiębiorczości.

źródło: UG Pajęczno