Najważniejsze wideo w epj24

O hejcie, cyberbezpieczeństwie i odpowiedzialności karnej z uczniami w Działoszynie

250-18890_20240223-124451_1
KPP Pajęczno

Pajęczański profilaktyk sukcesywnie spotyka się z młodzieżą szkolną i rozmawia o zachowaniach nieakceptowalnych społecznie. Uświadamia czym jest hejt, przemoc rówieśnicza. Mówi o odpowiedzialności prawnej za popełniane czyny karalne i przejawy demoralizacji. Ostatnio odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Działoszynie.

Policjant z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii 21 lutego odwiedził uczniów ze Szkoły Podstawowej w Działoszynie. Głównym tematem spotkania była przemoc rówieśnicza, niewłaściwe zachowania w szkole i poza nią. Dużo uwagi poświęcono uświadamianiu czym jest hejt, który w życiu młodego człowieka przede wszystkim przybiera formy agresywnych i nienawistnych komentarzy, wyzwisk, przekleństw, obelg, gróźb wypisywanych na internetowych forach. 

- Rozmawiał jakie zachowania nieakceptowalne społecznie destrukcyjnie wpływają na rozwój młodego człowieka i do jakich tragedii może doprowadzić sytuacja, gdy osoba dotknięta hejtem nie potrafi się obronić. Podkreślił, by uważać na to jakie wpisy umieszczają w internecie, jakie treści publikują, ponieważ wszystko w sieci zostawia ślad. Czasami nawet jedno pojedyncze słowo może wyrządzić olbrzymią krzywdę. Profilaktyk przestrzegał, że wszelkie przejawy przemocy, również te wypisywane na internetowych forach, mają swoje granice, którymi są znamiona czynu zabronionego. W dalszej części spotkania omówił zagadnienia związane z odpowiedzialnością osób nieletnich za popełniane czyny karalne, za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi - mówi mł asp. Wioletta Mielczarek z KPP Pajęczno.

Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem demoralizacji oraz czynu karalnego. Dowiedzieli się jakie konsekwencje prawne może ponieść sprawca zachowań nieakceptowalnych społecznie, jakie działania w eliminowaniu takich zagrożeń podejmuje policja i jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny. Rozmawiano też jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdzie zwrócić się o pomoc. Jak reagować kiedy widzimy, że ktoś staje się ofiarą przemocy czy hejtu. Mamy nadzieję, iż tego typu spotkania uświadomią młodzież jakich zachowań unikać, jak reagować i nie godzić się na wszelaką przemoc wobec drugiej osoby.