wersja testowa serwisu

Odnawialne źródła energii w gminie Strzelce Wielkie. Wójt zaprasza mieszkańców do udziału w programie

pexels-photo-4254165

Wójt Gminy Strzelce Wielkie zaprasza do udziału w Programie "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELCE WIELKIE".

Gmina Strzelce Wielkie zamierza przystąpić do konkursu o dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Istnieje możliwość uzyskania 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych na budowę instalacji OZE:

  • instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną
  • instalacje kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną
  • kotły na biomasę
  1. Pozyskana z kolektorów i paneli energia może zostać wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców.
  2. Wsparciem nie zostaną objęte budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
  3. Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego, na który składa się 15% kosztów kwalifikowalnych + podatek VAT 8% od całej inwestycji.
  4. Deklaracje mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania zgłaszanym do projektu budynkiem mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych Gminy Strzelce Wielkie.
  5. Nie dopuszcza się montażu instalacji na dachach które pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest.
  6. Istnieje możliwość posadowienia instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym oraz na gruncie.
  7. Wszystkie złożone deklaracje zostaną poddane weryfikacji.

Druk deklaracji przystąpienia do Projektu dostępny jest w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich oraz na stronie internetowej Urzędu: http://www.strzelce-wielkie.pl

Wszelkich informacji odnośnie Projektu udzielą pracownicy zespołu ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Ze względu na stan epidemii spowodowany wirusem COVID-19 zachęcamy Państwa do pobrania formularza deklaracji ze strony internetowej i złożenia go w Urzędzie Gminy.

Uwaga!

Osoby zainteresowane budową takich instalacji maja czas na złożenie deklaracji od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich, natomiast wszelkich konsultacji w ramach naboru udzielamy codziennie w godzinach 1400 -1530 .

Gmina Strzelce Wielkie przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej, jeśli zainteresowanie wśród mieszkańców, będzie na wystarczająco wysokim poziomie.

Złożenie dokumentu NIE GWARANTUJE realizacji inwestycji. Realizacja jest uzależniona od uzyskania przez Gminę Strzelce Wielkie dofinansowania.

źródło: UG Strzelce Wielkie