wersja testowa serwisu

Piotrków Trybunalski: Samorząd planuje duże inwestycje w ramach Polskiego Ładu. Co jest w planach?

ad
UM Piotrków Trybunalski

Przebudowa i rozbudowa hali Relax, budowa farmy fotowoltaicznej oraz modernizacja ul. Roosevelta to inwestycje, o dofinansowanie których będzie aplikował Piotrków Trybunalski. Do końca lipca samorządy mają czas na złożenie wniosków o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Piotrków w tym programie przygotował trzy wnioski. 

Aby móc je złożyć należy zabezpieczyć odpowiedni wkład własny. Z tego względu prezydent Krzysztof Chojniak zawnioskował o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, podczas której radni przegłosują zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżecie miasta na 2021 rok, dzięki którym Piotrków będzie mógł złożyć wniosek aplikacyjny. Piotrków będzie się ubiegał o dofinansowanie 3 inwestycji:

  • przebudowy i rozbudowy hali Relax wraz z adaptacją budynku po destylarnii,
  • modernizacji całej ul. Roosevelta (od ronda Żołnierzy Wyklętych do granic miasta),
  • budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 megawata na terenie oczyszczalni ścieków

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 28 lipca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną została zwołana w trybie korespondencyjnym. Materiały na sesję radni otrzymali drogą elektroniczną. Imienne karty z głosowaniami zwrócą do magistratu, a podczas sesji przewodniczący Rady Miasta odczyta wyniki głosowań.

- W programie sesji znalazła się także uchwała w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów. Miejski Obszar Funkcjonalny to obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) składający się z kilku miast i gmin, który będzie miał uprzywilejowaną pozycję w walce o pieniądze unijne w trybie pozakonkursowym - informują piotrkowscy urzędnicy.