Najważniejsze wideo w epj24

Ponad 300 nowych miejsc pracy m.in. dla niepełnosprawnych i bezrobotnych. Podpisano pierwsze umowy

_20240216-073640_1
fot. Adam Staśkiewicz

Blisko 41 milionów złotych na pomoc osobom wykluczonym społecznie, m.in. niepełnosprawnym i bezrobotnym. Dzięki temu wsparciu ma powstać ponad 300 nowych miejsc pracy. W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju ekonomii społecznej w regionie. W wydarzeniu wziął udział Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego oraz Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Umowy zostały podpisane na cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzone w podregionach przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My".

- Projekty przewidują udzielanie wsparcia m.in. organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym, które zatrudniają osoby, dla których praca na otwartym rynku, z różnych względów, stanowi wyzwanie, np. osoby z niepełnosprawnością, współuzależnione czy pozostające przez bardzo długi czas bez zatrudnienia – mówił Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego.

Szacuje się, że dzięki wsparciu unijnemu, do końca 2026 roku utworzonych zostanie ponad 300 nowych miejsc pracy.

- Pomoc ma charakter kompleksowy. To realna szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na stabilne zatrudnienie w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Pieniądze z dofinansowania można przeznaczyć na przykład na szkolenia, doradztwo zawodowe i biznesowe oraz podnoszenie kwalifikacji. To także bezzwrotna pomoc finansowa na tworzenie miejsc pracy – zaznaczył Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Koszt utworzenia jednego miejsca pracy to około 32 tys. zł, a jego utrzymania przez rok to nawet kolejne 32 tys. zł.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zobacz zdjęcia: