Ponad 5 tysięcy firm ubiega się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy

woman-typing-writing-windows

Wzrosło zainteresowanie konkursem na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W całym kraju przystąpiło do niego ponad 5,1 tys. płatników składek, 
a więc blisko 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym. 

18 maja upłynął termin, w którym płatnicy składek mogli przekazać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. W województwie łódzkim do konkursu przystąpiło 333 płatników składek, niemal o 50 –u więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wniosków wpłynęło w województwie wielkopolskim – 660; najmniej w lubuskim – 111. 

Wnioski były najczęściej składane przez płatników prowadzących działalność w ramach przetwórstwa przemysłowego (1837), budownictwa (1269), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (661). 

Dokumentacja o dopłatę do projektów rozpatrywana jest dwuetapowo. Pracownicy ZUS-u sprawdzają wnioski pod kątem formalnym - czy są poprawne i kompletne, a płatnik składek spełnia warunki do uzyskania dofinansowania. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej przekazują je do oceny merytorycznej, której dokonują eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To oni wybiorą najlepsze projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.zus.pl oraz na stronie BIP nie później niż do 31 grudnia br.

W tym roku pula środków to 100 mln zł. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę. Pieniądze pochodzą 
z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom. Za uzyskane środki przedsiębiorca może zakupić m.in. maszyny, urządzenia i sprzęt, które poprawią warunki 
i bezpieczeństwo pracy.