wersja testowa serwisu

Rozbudowa drogi powiatowej w Strzelcach Wielkich. Za nami ważne spotkanie

Rozbudowa drogi powiatowej w Strzelcach Wielkich. Za nami ważne spotkanie
fot. UG Strzelce Wielkie

W siedzibie Urzędu Gminy Strzelce Wielkie odbyło się spotkanie Marka Jednaka, Wójta Gminy Strzelce Wielkie oraz Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji z projektantem firmy PROJTRAS, który projektuje rozbudowę drogi powiatowej nr 3515E na odcinku 2 km od drogi wojewódzkiej nr 483.

Projektant przedstawił wstępne zagospodarowanie drogi powiatowej wraz z infrastrukturą techniczną (ulicy Pajęczańskiej) w Strzelcach Wielkich. W ramach projektu pas drogowy zyska jezdnię o szerokości 5,50 m, ciąg pieszo - rowerowy wraz z systemem odwadniającym przykrawężnikowym o szerokości 3,00 m, kanał technologicznych pod sieci światłowodowe, rów odwadniający, zjazdy na posesje. Podczas spotkania Wójt zwrócił szczególną uwagę projektantowi na dobór odpowiedniego systemu odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego, aby nie zalewać przyległych nieruchomości.

W najbliższym czasie przedmiotowy projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami przyległych do drogi nieruchomości.

źródło: UG Strzelce Wielkie