wersja testowa serwisu

Ruszyła modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipina

2

Gmina Pajęczno pozyskała fundusze na modernizację drogi gminnej w miejscowości Lipina. Kwota 189.023,00 zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Całkowita wartość zadania wynosi 315.038,67 zł.

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca tego zadania – firma „BITUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ulica Cegielniana 20, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec.

Zakres robót obejmuje:
– remont jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej przystosowanej do kategorii obciążenia ruchem KR1,
– remont poboczy,
– remont zjazdów,
– regulację nadziemnych elementów infrastruktur technicznej.


Długość jezdni objętej remontem to 805,67 m, szerokość 3,50 m (w miejscu mijanki 5,50 m). Całkowita powierzchnia jezdni wynosi 2.951,80 m2 . Szerokość poboczy to 0,75m (lub do granicy pasa drogowego), a ich łączna powierzchnia to 1.120,00 m2 . Powierzchnia zjazdów objętych remontem 183,00 m2.

Obecnie wykonana została już docelowa nawierzchnia bitumiczna. Do wykonania pozostało utwardzenie jeszcze poboczy i zjazdów kruszywem.

Termin zakończenia zadania to 15.10.2020 r.

Źródło: UM Pajęczno