wersja testowa serwisu

Spotkanie w sprawie rozwoju mieszkalnictwa w mieście i gminie Działoszyn

Spotkanie w sprawie rozwoju mieszkalnictwa w mieście i gminie Działoszyn

W dniu 18 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie odbyło się spotkanie dwóch samorządów z terenu powiatu pajęczańskiego. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafał Drab, gminę Pajęczno podczas spotkania reprezentował Z-ca Burmistrza Pajęczna p. Adam Stachera. W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP p. Paweł Rychlik oraz Wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości p. Jarosław Pucek. 

Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa w celu realizacji zadań inwestycyjnych i poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn oraz mieszkańców gm. Pajęczno.

Źródło: UM Działoszyn