wersja testowa serwisu

Sprzęt do zdalnej nauki trafił do uczniów z miasta i gminy Działoszyn

Zrzut-ekranu-2020-05-14-o-16.23.00
fot. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Miasto i Gmina Działoszyn w ramach projektu „Zdalna Szkoła" pozyskało grant do 70 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tablety wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 69 985 zł do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Działoszyn trafi sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Są to: 32 laptopy, 30 szt zestawów słuchawkowych, myszki oraz torby. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn