Stacja PKP Biała. Potencjalna, nowa i lepsza lokalizacja

Stacja PKP Biała. Potencjalna nowa lepsza lokalizacja
UG Rząśnia

Dzięki staraniom między innymi samorządu Gminy Rząśnia coraz bliżej finalizacji jest przedsięwzięcie budowy przystanków osobowych oraz parkingów dla samochodów i miejsc dla rowerów w Białej. Infrastruktura miałby powstaćw ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

W ubiegły czwartek 29 czerwca odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie – tym razem tylko pomiędzy przedstawicielami Gminy Rząśnia – w tym Radnym Gminy Rząśnia Tomaszem Pełką oraz pracownikami Urzędu, a PKP Polskim Liniami Kolejowymi S.A. zs. w Częstochowie i dotyczyło dokładnego ustalenia lokalizacji przystanku kolejowego na stacji Biała.

Dzięki inicjatywie Gminy i jej przedstawicieli oraz zgłaszanych przez nich propozycji w całym procesie projektowania tej inwestycji, Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że możliwe jest zlokalizowanie przystanku w bardziej sprzyjającej pasażerom lokalizacji.

- Zmiana związana jest z umiejscowieniem całości infrastruktury przystanku wraz z peronem o długości 85 m, który zostanie zlokalizowany po stronie prawej przed przejazdem kolejowym jadąc od strony miejscowości Rząśnia w kierunku Pajęczna. Takie usytuowanie przystanku na pewno będzie wygodniejsze dla mieszkańców naszej gminy oraz sprzyjać będzie rozwojowi ruchu kolejowego - przekazują pracownicy UG w Rząśni.

Źródło: UG Rząśnia