wersja testowa serwisu

Strzelce Wielkie: Podpisano umowę na modernizację hydroforni i budowę kanalizacji

hydrofornia
UG Strzelce Wielkie

Dobra informacja dla mieszkańców gminy Strzelce Wielkie, w miniony czwartek (30 września) podpisano umowę na przebudowę istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody „Dębowiec". Ponadto w ramach inwestycji powstanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ulicy Kalinowej w Strzelcach Wielkich.

- Dla mieszkańców gminy Strzelce Wielkie jest to długo wyczekiwana inwestycja. Przebudowa hydrofornii, poprawi jakość wody doprowadzonej do odbiorców, natomiast budowa odcinka kanalizacji sanitarnej spowoduje likwidacje nieefektywnych zbiorników na ścieki i będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne - informują pracownicy UG w Strzelcach Wielkich. 

W miniony czwartek, 30 września została podpisana umowa na realizację tej inwestycji. Dokument sygnowali przedstawiciele samorządu gminy i firmy „FUNAM", która wygrała przetarg. Zgodnie z zapisami umowyzostanie wykonany następujący zakres prac:

  • budynek hydroforni - roboty budowlane tj. wykonanie niezbędnych rozbiórek, nowych fundamentów żelbetowych pod urządzenia technologiczne, wymiana nawierzchni posadzek, ściany działowej pod pomieszczenie na agregat;
  • budynek hydroforni - roboty elektryczne tj. wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej obiektu;
  • budynek hydroforni- technologia tj. wymianę całego wyposażenia SUW w budynku uzdatniania wody, montaż zestawów filtracyjnych oraz pomp sieciowych, wymiana orurowania technologicznego;
  • budowy kanalizacji sanitarnej tj. budowa odcinka nowej sieci kanalizacji, przyłączy oraz kolektora.


Warto przypomnieć, że Gmina Strzelce Wielkie otrzymała na w/w inwestycję dofinasowania: z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 000 000,00 zł oraz z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00 zł.

Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z umową z firmą FUNAM stanowi kwotę 5 492 000,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 roku.