Najważniejsze wideo w epj24

Trwają prace na drogach powiatu pajęczańskiego. Jaki jest postęp remontu w Białej i Ławianie?

0_20240703-060925_1
Powiat Pajęczański

Sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiają realizację inwestycji drogowych. Jak przekazują urzędnicy pajęczańskiego Starostwa wykonawcy, którym powierzono prowadzenie robót drogowych, realizują je zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Obecnie największym placem budowy jest rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E w miejscowości Biała. 

- W tej chwili na tej trasie prowadzone są prace rozbiórkowe i przygotowawcze pod budowę ronda. Ponadto trwają roboty drogowe przy budowie odwodnienia oraz zjazdów indywidualnych - przekazują pracownicy Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.

Z kolei na drodze powiatowej nr 3506E w miejscowości Ławiana trwa ciąg dalszy prac na obiekcie mostowym. Wykonano uszkodzone podpory, gzymsy, przyczółki, motylki, stożki betonowe poprzez torkretowanie. 

- Oprócz wyżej wymienionych prac wykonawca sfrezował cały odcinek drogi przeznaczony do remontu wraz z nawierzchnią mostu. Następnym etapem prac będzie izolacja przeciwwilgociowa oraz prace na płycie mostu - mówią powiatowi urzędnicy. - Każdego roku Powiat Pajęczański zabezpiecza w swoim budżecie ogromne środki finansowe na inwestycje drogowe, ponieważ mieszkańcy powiatu oczekują nowych i bezpiecznych szlaków komunikacyjnych - podsumowują.

Źródło: Powiat Pajęczański