wersja testowa serwisu

Gmina Uniejów zawarła umowę na budowę bulwarów

Gmina Uniejów zawarła umowę na budowę bulwarów

W piątek, 19 czerwca br. Gmina Uniejów zawarła umowę na realizację kolejnej części złożonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie". Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Park-M ze Starego Sącza. Na przeprowadzenie inwestycji o wartości przeszło 10 mln zł, Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych. Za termin zakończenia wszystkich prac budowlanych zawartych w projekcie przyjęto koniec kwietnia 2021 r.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę kładki pieszej nad rzeką Wartą oraz zagospodarowanie na cele reprezentacyjno-rekreacyjne terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Tureckiej. Kompleksowa przebudowa i modernizacja kładki z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów jest już w trakcie realizacji, a w zasadzie na ukończeniu.

W niedawnym czasie rozpoczęło się także zagospodarowanie obszaru, zlokalizowanego w rejonie ulicy Tureckiej. Tutaj zakres prac obejmuje ukształtowanie skarp oraz wykonanie nawierzchni komunikacyjnej, placu oraz schodów. Wszystko zostanie uzupełnione elementami małej architektury w postaci bloków granitowych, koszy na śmieci słupków miejskich, barierek oraz ciekawą aranżacją zieleni. W tej ostatniej kwestii przewiduje się nasadzenie drzew i krzewów wraz z systemem nawadniania, a na ogólną estetykę otoczenia wpłynie dodatkowo budowa fontanny z ruchomą kamienną kulą o wadze ponad 5 ton!

W drugim etapie projektu planowana jest budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie (bulwarów). Znalazły się w nim m. in. szlak rekreacyjny „Bose stopy", przystań kajakowa w naturalnej zatoce rzeki Warty (zakłada obsługę 15 osad kajakowych, teren zielony jako miejsce rekreacyjne oraz miejsce do przygotowania kajaków do transportu kołowego), kino letnie, siłownia terenowa, fontanny, tryskacze z wodą geotermalną, schody terenowe, skarpy z siedziskami, pomosty, tarasy, wodny krąg, szlak rekreacyjno-poznawczy. W ramach ciągów spacerowych wykonane zostaną szlaki „Uniejów na przestrzeni dziejów" i „Ptaki środkowej Warty". Łącznie projekt obejmie teren od Strugi Spycimierskiej aż do Zamku, a po drugiej stronie od mostu do ul. Bojakowskiej. 

Inwestycja, mimo że ambitna w założeniach, jest trudna do zrealizowania. Z jednej strony ze względu na małą przestrzeń od strony zabudowy jednorodzinnej miasta. Pierwsze koncepcje omawiane były z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznej, którą zorganizowano z inicjatywy Burmistrza. Wówczas zaproponowano wstępne plany, poruszono m.in. kwestię ujednolicenia linii ogrodzeń. Ponadto, wymogi prawne oraz uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne spowodowały konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji do pierwotnego opracowania, jak choćby korekta ciągu pieszo-jezdnego do Strugi Spycimierskiej z tytułów środowiskowych. Co więcej, wraz z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe prawo wodne, które poskutkowało utratą ważności dla wszystkich dotychczas wydanych decyzji w ramach projektu. Niemal cały rok poświęcono na odtwarzanie dokumentacji. Faza projektowa okazała się więc przysłowiową drogą przez mękę.

Dla części mieszkańców inwestycja będzie sentymentalnym powrotem do przeszłości. Uniejowskie bulwary zostały wykonane w latach 60-tych, a ich centralna przestrzeń została ulokowana w rejonie mostu. Powstały wówczas dwa pawilony i wieża z flagą, nawiązująca do kontrolnej roli ratowników w tym obszarze. Między przystanią a plażą została wybudowana kawiarnia „Walentynka" o charakterze modernistycznym. Przestrzeń, która została wtedy zagospodarowana nad wschodnim brzegiem Warty stanowiła idealne miejsce wypoczynku, aktywności zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.

Wyczekiwana przez mieszkańców budowa nadwarciańskich bulwarów została dofinansowana środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel samorząd pozyskał przeszło 6 290 000,00 zł dofinansowania środkami z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, której inicjatorem od samego początku jest burmistrz Józef Kaczmarek, czuwają: Aleksandra Borowska – sekretarz Urzędu Miasta w Uniejowie oraz Adam Przytuła – główny specjalista ds. realizacji inwestycji.

Źródło: UM Uniejów