Urzędnicy chcą poznać opinię mieszkańców i zachęcają do uczestnictwa w diagnozie społeczno - gospodarczej! Wszystko zrobisz przez internet!

epj
Urząd miasta Pajęczno

Urząd Miejski w Pajęcznie zaprasza serdecznie dorosłych mieszkańców gminy do wzięcia udziału w Diagnozie społeczno-gospodarczej Gminy Pajęczno. Jak wyjaśniają pomysłodawcy tej internetowej ankiety, to najlepsza szansa, by wesprzeć swoją wiedzą, obserwacjami oraz rekomendacjami kluczowe procesy rozwojowe pajęczańskiego samorządu. Czas na wypełnienie internetowej diagnozy upływa 17 listopada.

Jak zaznaczają pomysłodawcy to ankietowe badanie ma być istotnym elementem planowania rozwoju gminy oraz opracowania kluczowej dokumentacji strategicznej rozwoju gospodarczego i społecznego na lata 2023-2030.

- Wypełniając powyższy formularz ankietowy, jako Mieszkaniec możesz zabrać głos, ocenić wiele aspektów jakości życia oraz wskazać priorytetowe elementy rozwoju. Wyniki i analizy posłużą do realizacji kluczowych dokumentów strategicznych Gminy w perspektywie do 2030 roku. Posłużą również do zaprojektowania, udoskonalania procesów i usług społecznych w naszych lokalnych instytucjach i planowanych projektach inwestycyjnych i dotacyjnych. Państwa skrupulatne odpowiedzi stanowią nieocenioną opinię, wiedzę oraz wskaźniki dla działań, które w najbliższych latach pomogą lepiej organizować i wdrażać programy rozwoju naszej małej ojczyzny - wyjaśniają idee pajęczańscy urzędnicy. 

Dodają przy tym, że liczą na zainteresowanie, bo to obserwacje oraz inspiracje mieszkańców mogą pomóc nie tylko na lepsze zrozumienie realnych potrzeb, ale i pozwolą w przyszłości wytworzyć nowe, lokalne wartości.

Pamietajmy przy tym, że nadanie jest w pełni anonimowe, a ankieta dedykowana jest dla osób dorosłych, powyżej 18. roku życia. Jak zaznaczają pracownicy magistratu, operatorem wyników i analiz jest Urząd Miejski w Pajęcznie. Termin przesyłania formularzy mija 17 listopada.

Link do formularza badawczego: diagnozapajeczno.webankieta.plpajęczańs