Najważniejsze wideo w epj24

Wezbrane rzeki w Łódzkiem. Przekroczenia stanów alarmowych i alerty hydro III stopnia. Sporo rzek w stanie ostrzegawczym

stany-rzek
KP PSP Radomsko

Niebezpieczna sytuacja na rzekach w Łódzkiem. Na Luciąży i Warcie w dwóch lokalizacjach mamy obecnie stan alarmowy. Niebezpiecznie wysokie stany mają także Pilica w powiecie piotrkowskim i Grabia w regionie łaskim. 

Wysoki stany wód w rzekach to nie tylko spływ wód opadowo - roztopowych, ale także opady deszczu które nie pozwalają rzeką opaść. W tej chwili najtrudniejsze sytuacja jest w dwóch lokalizacjach. W Kłudzicach w powiecie piotrkowskim Luciąża osiągnęła 380 cm i to jest poziom, który przez IMGW jest wskazywany jako stan alarmowy. Odczyt pochodzi z dzisiejszego poranka, z godziny 6.00 rano.

Dokładnie z tego samego czasu jest wskazany przez służby IMGW odczyt na Warcie w powiecie radomszczańskim. Uściślając chodzi o stację w Bobrach, gdzie trudna sytuacja hydrologiczna utrzymuje sie już od kilku dni. 

KŁUDZICE (151190080) - Stan alarmowy

×

RzekaLuciąża 
Województwołódzkie
Aktualny stan wody 380 cm (2024-02-12 06:20 UTC)
Poprzedni stan wody 380 cm (2024-02-12 06:10 UTC)
Stan alarmowy380 cm
Stan ostrzegawczy350 cm

BOBRY - Stan alarmowy×

RzekaWarta
Województwołódzkie
Aktualny stan wody 151 cm (2024-02-12 06:20 UTC)
Poprzedni stan wody 151 cm (2024-02-12 06:10 UTC)
Stan alarmowy150 cm
Stan ostrzegawczy130 cm

W Łódzkiem w tej chwili obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego III stopnia. Alerty obejmują obszary, gdzie w naszym województwie przepływa Pilica (do Zbiornika Sulejów) i Bzura. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godz. 12:00 we wtorek 13 lutego.

- W wyniku spływu wód opadowo-roztopowych, w zlewni Pilicy oraz Bzury przewiduje się wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie alarmowym w Kłudzicach na Luciąży i przekroczonymi lokalnie stanami ostrzegawczymi, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach - podano w komunikacie Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie oraz Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk w woj. łódzkim hydrolodzy określili na 90 procent.

Sporo także stanów ostrzegawczych

Sporo także w regionie jest przekroczonych stanów ostrzegawczych - te mamy na Warcie, Pilicy i Grabi - tutaj w zależności od powiatu przekroczenia sięgają od kilku do kilkunastu centymetrów. Najpoważniej sytuacja wygląda na Grabi w Łasku, gdzie w poniedziałek, 12 lutego o godzinie 6.00 stan rzeki wynosił 176 centymetrów, przekroczyła tan ostrzegawczy o 16 centymetrów, a do stanu alarmowego brakuje zaledwie 4

Łask - stany ostrzegawczy

RzekaGrabia (1828)
Województwołódzkie
Aktualny stan wody176 cm (2024-02-12 06:10 UTC)
Poprzedni stan wody176 cm (2024-02-12 06:00 UTC)
Stan alarmowy180 cm
Stan ostrzegawczy160 cm

GRABNO - stan ostrzegawczy×

RzekaGrabia (1828)
Województwołódzkie
Aktualny stan wody 248 cm (2024-02-12 07:50 UTC)
Poprzedni stan wody 248 cm (2024-02-12 07:40 UTC)
Stan alarmowy280 cm
Stan ostrzegawczy230 cm

DZIAŁOSZYN - stan ostrzegawczy×

RzekaWarta (18)
Województwołódzkie
Aktualny stan wody 536 cm (2024-02-12 06:20 UTC)
Poprzedni stan wody 537 cm (2024-02-12 06:10 UTC)
Stan alarmowy570 cm
Stan ostrzegawczy530 cm

OSJAKÓW - stan ostrzegawczy×

RzekaWarta (18)
Województwołódzkie
Aktualny stan wody 284 cm (2024-02-12 06:20 UTC)
Poprzedni stan wody 284 cm (2024-02-12 06:10 UTC)
Stan alarmowy340 cm
Stan ostrzegawczy280 cm

SULEJÓW-KOPALNIA - stan ostrzegawczy×

RzekaPilica (254)
Województwołódzkie
Aktualny stan wody 238 cm (2024-02-12 06:20 UTC)
Poprzedni stan wody 238 cm (2024-02-12 06:10 UTC)
Stan alarmowy260 cm
Stan ostrzegawczy230 cm