Zmiany w zarządzie PGE stały się faktem. Dąbrowski odwołany, nowy prezes powołany! Kto zasiadł na stanowisku?

Zmiany w zarządzie PGE stały się faktem. Dąbrowski odwołany, nowy prezes powołany! Kto zasiadł na stanowisku?
PGE

Wojciech Dąbrowski odwołany ze stanowiska prezesa PGE. Stanowska w zarządzie energetycznego giganta stracili także wiceprezesi: Wanda Buk i Rafał Włodarski. W środę wieczorem spółka wydała komunikat informując w nim kto zastąpi odwołanych.

7 lutego PGE poinformowało, że Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu spółki: Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu, Wandy Buk, wiceprezesa zarządu ds. regulacji oraz Rafała Włodarskiego, który piastował stanowisko wiceprezesa zarządu ds. wsparcia i rozwoju. 

Ponadto rada nadzorcza PGE - identycznie jak było to chociażby w przypadku Orlenu - podjęła uchwały o delegowaniu na najbliższe 3 miesiące swoich członków do pracy w zarządzie spółki.I tak oto na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa PGE powołano Eryka Kosińskiego. Z kolei Małgorzata Banasik przez najbliższe 3 miesiące będzie wykonywała czynności członka zarządu.  

CZYTAJ >>> Z rady nadzorczej radomszczańskiej spółki na fotel prezesa Orlenu. Witold Literacki powołany, prezydent składa gratulacje

Kim są nowi członkowie zarządu PGE?

Jak wskazano w nocie biograficznej opublikowanej na stronie PGE, prof. dr hab. Eryk Kosiński jest m.in. kierownikiem Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2009 był prezesem Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, w latach 2010-2011 zastępcą prezydenta Bydgoszczy. W latach 2001-2014 wykładał na uczelniach zagranicznych (Rosja, Islandia). Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego, publicznego prawa gospodarczego, finansów publicznych, prawa ochrony konkurencji, prawa transportowego, prawnej regulacji inwestycji infrastrukturalnych, zamówień publicznych, publicznego prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji wolnych zawodów, prawa hazardowego, postępowania administracyjnego. 

Z kolei Małgorzata Banasik to partner zarządzający Kancelarii BWW. Jest radcą prawnym z 20-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, OZE, wykorzystania odpadów w procesie odzysku energetycznego (WtE) oraz użyteczności publicznej. 

Banasik wspierała również firmy z branży chemicznej i nowych technologii. Jak podała spółka, posiada wszechstronną wiedzę o europejskim i międzynarodowym rynku energetycznym, w tym WtE, wodoru i gazu. W latach 2007–2015 aktywnie uczestniczyła w procesach liberalizacji polskiego rynku gazu: tworząc niezależnego OSP, krajowy punkt obrotu gazem (VTP) oraz wprowadzając gaz na Towarową Giełdę Energii. Implementowała przepisy UE do polskiego systemu prawa, na poziome ustaw, rozporządzeń. Uczestniczyła w procesach wydzielania infrastruktury energetycznej i jego transferu pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi. W okresie 2009- 2018 zaangażowana była w proces integracji rynków gazu w regionie Morza Bałtyckiego, Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Doradzała w projektach zapewniających dywersyfikację dostaw gazu do Polski i regionu CEE, w tym w budowę terminalu LNG w Świnoujściu, stworzenie wirtualnego oraz fizycznego rewersu w Mallnow, czy połączeń międzyoperatorskich z Danią (Baltic Pipe) Litwą i Słowacją.