Najważniejsze wideo w epj24

ZUS: Dorabiający do wcześniejszej emerytury i renty, do końca lutego, powinni rozliczyć się z dodatkowych przychodów

zus2

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Pamiętaj, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. 

Wcześniej emeryci i renciści, którzy w 2023 r. pracowali zawodowo, powinni do 29 lutego br. powiadomić ZUS o osiągniętych w ubiegłym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy. Jeśli przy rozliczeniu zaznaczymy oba sposoby rozliczenia, wtedy ZUS także przyjmie korzystniejszy wariant rozliczenia.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie/oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

Osiągany przez emeryta/rencistę przychód może wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

- Zmniejszeniu podlega emerytura/renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia – wyjaśnia Monika Kiełczyńska – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. 

W 2023 r. kwoty te kształtowały się następująco:

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:

  • w okresie 1-2/2023

- 691,94 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
- 518,99 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
- 588,19 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

  • w okresie 3-12/2023

- 794,35 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
- 595,80 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
- 675,24 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

O osiąganych zarobkach nie muszą powiadamiać ZUS-u osoby, które mogą zarobkować bez ograniczeń, czyli np. emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń. 

źródło: ZUS